• English
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • Türkçe
Dynamic Port Agencies Ship to Ship Operations icon

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Dynamic Port Agencies Ship to Ship Operations icon

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

We houden ons strikt aan veiligheids-, gezondheids- en milieu-regelgeving door de overheid. We zullen onze uiterste best doen om incidenten en schade aan het milieu te voorkomen. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten, onderaannemers en alle betrokkenen zijn een onderdeel van onze activiteiten.

Green award foundation

Dynamic Port Agencies assisteert alle certificaathouders met haar exclusieve diensten, ongeacht of zij Dynamic Port Agencies als agent hebben. Veilige en schone scheepvaart is belangrijk voor iedereen en wij geloven sterk in deze onafhankelijke en neutrale stichting. Dus niet alleen veiligheid voor de mens maar ook voor het milieu.

Environmental Ship Index

ESI identificeert zeeschepen die minder emissie hebben dan vereist door de huidige emissienormen van de I.M.O., de Environmental Ship Index.

Voor meer informatie: www.environmentalshipindex.org