• English
  • Nederlands
  • Ελληνικά
  • Türkçe
Dynamic Port Agencies Ship to Ship Operations icon

Ship to ship operaties

Dynamic Port Agencies Ship to Ship Operations icon

Dynamic Port Agencies en Ship to Ship operaties

Diverse middenstroom aanlegplaatsen zijn beschikbaar voor schip naar schip operaties of binnenschip operaties. Hoewel deze aanlegplaatsen in de haven van Rotterdam aanwezig zijn, is het voordeel dat deze handelingen vrijblijvend kunnen worden uitgevoerd naast een terminal. Dit resulteert in een kostenbesparende operatie. Kosten worden berekend op het moment van het verblijf en de hoeveelheid vracht. Dynamic Port Agencies is de partner die u helpt met deze operaties.

Over Ship to Ship operaties

Een schip naar schip (STS) operatie is een overdracht van lading tussen schepen gepositioneerd naast elkaar , hetzij tijdens stilstaand of onderweg. Ladingen overgedragen via STS methoden omvatten ruwe olie, vloeibaar gemaakt gas (LPG of LNG) , bulkgoederen en aardolieproducten.

Cargo operations

Het grootste deel van de lading handelingen vinden plaats tussen een schip en een land-based terminal. Toch is het soms handig om lading van het ene schip naar het andere over te zetten op de open zee, dit het dan een schip naar schip operatie. Één schip zal optreden als de terminal, terwijl de andere zal aanmeren. Het ontvangende schip heet het dochter schip en het leverende vaartuig heet STBL (Ship to be lightered) of de moeder schip.